Fundacja Głos Ewangelii

Troska Jezusa – Henryk Dedo

Troska Jezusa – Henryk Dedo

Więcej o wykładzie

Nie ma nowego początku bez rozprawienia się z przeszłością. Chrystus powiedział – obmyję cię, usunę z ciebie cały brud. I tylko On może to uczynić.
/ Henryk Dedo – Gospel Camp „Design” /

Wspierając nas pomagasz nam inspirować innych.

Zobacz jak możesz pomóc