Fundacja Głos Ewangelii

Polskie szkoły

W latach 1998-1999 zrealizowaliśmy cykl reportaży radiowych o ludziach uzależnionych od substancji psychoaktywnych, którzy dzięki Bożej łasce wygrali walkę z nałogiem. Po ich emisji nasza redakcja otrzymała wiele próśb od nauczycieli o zorganizowanie spotkań dla uczniów z udziałem bohaterów tych reportaży. W 2000 roku w Fundacji „Głos Ewangelii” powstała komórka ds. przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży. Od tego momentu spotykamy się z uczniami polskich szkół, aby rozmawiać o powodach ich ucieczek od rzeczywistości, o zagrożeniach związanych z choćby rekreacyjnym i eksperymentalnym zażywaniem substancji psychoaktywnych. Uzależnienie, niechciany seks, konflikty z prawem, trwały uszczerbek na zdrowiu to zaprzepaszczenie niepowtarzalnej szansy rozwoju osobistego i godnej przyszłości. Dlatego promujemy zdrowy styl życia, postawy asertywne oraz wskazujemy różne sposoby spędzania wolnego czasu – inne niż te, które proponują środowiska dysfunkcyjne. Wreszcie wprowadzamy młodzież w świat chrześcijańskich wartości takich jak dobro, prawda, miłość, prezentując historie bohaterów naszych reportaży.

Chociaż od rozpoczęcia tego obszaru działalności i misji edukacyjnej minęło wiele lat, to stale dostosowujemy formę komunikacji treści profilaktycznych do zmieniającej się percepcji i kodu językowego młodego człowieka. Celem głównym tych działań jest zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. Pracujemy również z rodzicami i kadrą pedagogiczną, udzielając rodzinom pomocy edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rad wychowawczych w tym zakresie.

Głównym programem realizowanym w ramach tego projektu jest „Młodość bez narkotyków”. Program rekomendowany jest przede wszystkim tym szkołom (także placówkom opiekuńczo-wychowawczym) których uczniowie: są zagrożeni uzależnieniami ze względu na sytuację rodzinna i społeczną; mają trudności w pokonywaniu codziennych wyzwań; pochodzą z rodzin dotkniętych alkoholizmem i przemocą; wykazują problemy szkolne i wychowawcze; reagują strachem na każdą zmianę i boją się nowych sytuacji; mają trudności w definiowaniu i wyrażaniu swoich emocji; mają trudności z przestrzeganiem reguł grupowych; są członkami różnych nieformalnych grup młodzieżowych gdzie używanie narkotyków jest przyjętą normą; eksperymentują ze środkami psychoaktywnymi głównie marihuaną i haszyszem.

W chwili obecnej koordynatorem projektu „Polskie szkoły” jest mgr Adam Sokół, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku „resocjalizacja“ i Studium Terapii Uzależnień w Łodzi. Od 2000 roku pracuje z młodzieżą i dziećmi z grup ryzyka. Współtwórca programów prewencyjnych, z dużym doświadczeniem streetworkerskim, entuzjasta resocjalizacji w środowisku otwartym. Uczestnik kampanii społecznej „Wstań i walcz“, prowadzonej przez telewizję HBO. Prowadzi programy i zajęcia profilaktyczne w szkołach, klubach młodzieżowych, zakładach karnych, podczas festiwali rockowych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Realizator programów „Żyj poza klatką“ i „Młodość bez narkotyków“. Szkoli rodziców i kadry nauczycielskie. Miłośnik podróży i sportów ekstremalnych.

Młodość bez narkotyków

90-minutowy program adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest przystosowany do grup około 60-osobowych. Zawiera elementy wykładowe, dyskusyjne i warsztatowe. Nakierowany jest na interakcję z uczestnikami, pytania i odpowiedzi. W czasie zajęć uczniowie otrzymują informacje o zagrożeniach związanych z uczestnictwem w narkotykowej antykulturze, o bezpośrednich skutkach i innego rodzaju konsekwencjach zażywania chemicznych stymulantów. Nacisk kładziony jest na motywowanie do życia w trzeźwości i budowanie osobistego przekonania o wartości abstynencji jako postawy.

Zawartość merytoryczna programu:

* Czym jest uzależnienie? Próba wspólnego znalezienia definicji;
* Człowiek nie musi dojść do uzależnienia, by alkohol i narkotyki niszczyły jego życie;
*  Obalenie mitów funkcjonujących w świadomości młodzieży (narkotyki miękkie i twarde, „bezpieczne ćpanie” , „trawa nie uzależnia”, „ja jestem inny”, „wiem co biorę” itp.);
* O kolejach losu osób uzależnionych na konkretnych przykładach – „uczcie się na cudzych błędach i nie popełniajcie ich sami”;
* Ukazanie możliwości znalezienia szczęścia i spełnienia w kontekście integralnego zrozumienia swego człowieczeństwa i swoich potrzeb;
* Pytania i odpowiedzi;
* Możliwość osobistych rozmów z prowadzącymi.

Uczniowie o programie „Młodość bez narkotyków”

# Pokazaliście mi czym jest życie. Pochodzę z rodziny alkoholików. Ja nie chcę być taka. Wy mi to uzmysłowiliście. Moi rodzice – nie potrafię już o nich walczyć, chociaż bardzo ich kocham. Straciłam moich rodziców ale nie stracę swojego życia.

# Jestem zaszokowany. Nareszcie powiedziano całą prawdę.

# Cieszę się, że przyjechał do nas ktoś, z kim mogliśmy otwarcie porozmawiać o tych sprawach.

# Nigdy nie myślałem, że wiem na ten temat tak niewiele. To było naprawdę otrzeźwiające doświadczenie.

# Jestem alkoholikiem. Właśnie to zrozumiałem.

# Przedstawiliście fakty, nie opinie. To pomaga racjonalnie ocenić ryzyko, którego nie mam zamiaru podejmować.

# Nie byłam świadoma co narkotyki mogą zrobić z człowiekiem…

Dotychczasowe realizacje

Z naszego programu skorzystały m.in.:

Gimnazjum nr 7 w Warszawie, Gimnazjum Sportowe nr 21 w Warszawie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespół Małych Form Opieki i Wychowania – Chata w Warszawie, Klub młodzieżowy ZUPP w Warszawie, Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Boja” w Otwocku, Zespół Szkół nr 12 w Warszawie, Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach, Gminne Publiczne Gimnazjum w Sromowcach Niżnych, Ośrodek opiekuńczy Stowarzyszenia Wioska Dziecięca SOS w Lublinie, Zespół Szkół nr 11 w Warszawie, Fundacja Virako Szczęśliwe Podwórka w Łodzi, Zespół Szkół nr 14 w Warszawie, Zespół Szkół nr 11 w Warszawie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach, Gimnazjum Publiczne w Kalinówce Kościelnej; Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe w Warszawie; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grajewie; Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe w Warszawie; Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; Technikum Ekonomiczne w Więcborku; Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie; Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie; Zasadnicza Szkoła Zawodowa FSO w Warszawie; Zespół Szkół Nr 11. im. Władysława Grabskiego w Warszawie; Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie; Zespół Szkół w Okszowie; Ośrodek Opiekuńczy „SOS” Stowarzyszenia Wioska Dziecięca w Lublinie; Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach; Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu; Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie; Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie; Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy; Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu; Wyższa Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku; Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Fundacji Intergracja JPII w Łodzi; Gimnazjum w Łyskach; Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu; Publiczne Gimnazjum w Sobolewie; Gminne Publiczne Gimnazjum w Maniowach, Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych; Dom Dziecka w Skwierzynie; Domu Dziecka w Świebodzinie; Szkoła Podstawowej nr 25 w Chorzowie, Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich; Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Siemianowicach Śląskich; Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Magdalence; Gimnazjum nr 2 w Otwocku; Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach; I Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie; Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu; Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” w Różewcu; Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu oraz II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku; Zespół Szkół w Pruchnej; Zespół Szkół w Drogomyślu; Gimnzajum w Strumieniu; Gimnazjum nr 7 w Rybniku; Dom Dziecka w Częstochowie; IX Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie; I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku; Gimnazjum w Radziłowie; Publiczne Gimnazjum nr 3 w Grajewie; I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie; Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi we Wschowie; Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce; Klub Młodzieżowy przy Parafii Św. Józefa Oblubieńca NMP w Otwocku; Gimnazjum nr 1 w Srokowie; Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rejowcu; Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku; I Liceum Ogólnokształcące. im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu; Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu; Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku; Dom Dziecka w Palowicach; Dom Dziecka nr 4 w Warszawie; Zespół Szkół w Milanówku; Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej; Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim; Zespół Szkół nr 111 w Warszawie; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łazach; II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim; Gimnazjum nr 1 w Cieszynie; Zespół Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej; Zespół Szkół nr 1 w Skoczowie; Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu; Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie; Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej.

Wspierając nas pomagasz nam inspirować innych.

Zobacz jak możesz pomóc