Fundacja Głos Ewangelii

Musisz się na nowo narodzić – Henryk Dedo

Musisz się na nowo narodzić – Henryk Dedo

Więcej o wykładzie

Pierwszą robotą Ducha Świętego w Twoim życiu jest przekonanie Cię o grzechu. Wszystko zaczyna się od tej świadomości. Wyznać grzech to przyznać Bogu rację w tym, co mówi o Twoim sercu – że tak naprawdę jest podstępne, skorumpowane i niezainteresowane Nim.

Pierwszy z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

Wspierając nas pomagasz nam inspirować innych.

Zobacz jak możesz pomóc