Fundacja Głos Ewangelii

Harun – lew Pakistanu 2/2

Harun – lew Pakistanu 2/2

Więcej o reportażu

Harun (imię zmienione dla bezpieczeństwa bohatera audycji) od dzieciństwa uczy się Koranu na pamięć. Przechodzi wszystkie szczeble islamskiej edukacji, aby ostatecznie stać się imamem – duchowym przywódcą. Jest gorliwym kapłanem, wypełnia wiernie pięć filarów islamu. Wyraża szahadę – islamskie wyznanie wiary, że nie ma innego bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest jego prorokiem. Modli się pięć razy dziennie zwrócony twarzą w stronę Mekki, oddaje jałmużnę, pości i pielgrzymuje do Mekki, a mimo to nie zaznaje spokoju. Jako muzułmański misjonarz wyjeżdża do Grecji gdzie zakłada i prowadzi meczet dla tamtejszych muzułmanów. Ten wyjazd zmienia jego dotychczasowe życie.

Wspierając nas pomagasz nam inspirować innych.

Zobacz jak możesz pomóc