Wkrótkce nowa wersja strony.
Nastąpi automatyczne przekierowanie do aktualności FB – https://www.facebook.com/glosewangelii/
Nowy sklep – https://sklepgospel.pl/

Fundacja Głos Ewangelii - Zasady wiary

ROZWAŻANIE DNIA:

"Ewangelia Jana 14: 26-31"

link do rozważań dnia
Zapraszamy do sklepu banner

POLECAMY:

» NOWOŚCI WYDAWNICZE SKLEPGOSPEL.PL

"Adwokat ulicy" • Kyle Idleman "Więcej niż fan" • "Metr nad ziemią" • Bear Grylls - "Kurz, pot i łzy. Autobiografia" • "Odważni" DVD • Chip Ingram - "Miłość, seks i trwałe relacje" DVD • "Mateusz Wichary - Najczęstsze pytania o protestanyzm" • więcej  »

ZASADY WIARY

Te kluczowe przekonania, wspólne kościołom chrześcijańskim, stanowią fundament wszystkich działań, podejmowanych przez Fundację Głos Ewangelii:


•  
Biblia jest nieomylnym, świętym i natchnionym Słowem Bożym, najwyższym i ostatecznym autorytetem.

•  Bóg jest jeden, odwiecznie istniejący w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

•  Jezus Chrystus został poczęty z Ducha Świętego, zrodzony z Dziewicy Marii. Prowadził życie bez grzechu, wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy, zmarł, a następnie zmartwychwstał i siedzi po prawicy Ojca, jako nasz obrońca, jedyny Pośrednik między nami, a Ojcem.

•  Wszyscy ludzie są zgubieni i staną przed Bożym sądem, potrzebują przyjść do zbawczego poznania Jezusa Chrystusa przez Jego krew przelaną na krzyżu .

•  Jezus Chrystus powstał z martwych i wkrótce powróci.

•  Wierzymy w święte życie chrześcijańskie, konieczność troszczenia się o bliźnich,  ich zranienia i potrzeby społeczne.

•  Musimy oddawać się bezustannie służbie naszemu Panu i Jego autorytetowi nad naszym życiem.

•  Używając wszystkich dostępnych nam współczesnych środków komunikacji, powinniśmy głosić Ewangelię Chrystusową na całym świecie.

wykonanie: www.nunointeractive.eu