Wkrótkce nowa wersja strony.
Nastąpi automatyczne przekierowanie do aktualności FB – https://www.facebook.com/glosewangelii/
Nowy sklep – https://sklepgospel.pl/

Fundacja Głos Ewangelii - Radiowęzły więzienne

ROZWAŻANIE DNIA:

"Ewangelia Jana 14: 26-31"

link do rozważań dnia
Zapraszamy do sklepu banner

POLECAMY:

» NOWOŚCI WYDAWNICZE SKLEPGOSPEL.PL

"Adwokat ulicy" • Kyle Idleman "Więcej niż fan" • "Metr nad ziemią" • Bear Grylls - "Kurz, pot i łzy. Autobiografia" • "Odważni" DVD • Chip Ingram - "Miłość, seks i trwałe relacje" DVD • "Mateusz Wichary - Najczęstsze pytania o protestanyzm" • więcej  »

EWANGELIZACJA W ZAKŁADACH KARNYCH - NOWY POCZĄTEK

Nasza przygoda z zakładami karnymi rozpoczęła się u progu tego stulecia. Przez około sześć lat prowadziliśmy korespondencję z osadzonym w Bytomiu, który odbywał długi, 11-letni wyrok. Udostępniliśmy mu szereg materiałów audio z reportażami Fundacji i zachęciliśmy, by spróbował dotrzeć z nimi do więziennego radiowęzła.

Dwa tygodnie później otrzymaliśmy list od dyrektora tego dużego zakładu karnego, w którym dziękował za otrzymane materiały i wyrażał zdziwienie niezwykle pozytywnym przyjęciem ich przez osadzonych. Poproszono nas o dalszą, stałą współpracę. W ciągu kilku miesięcy podjęliśmy podobną współpracę z wieloma radiowęzłami zakładów karnych w całym kraju.

W ramach akcji Nowy Początek dostarczamy do więziennych radiowęzłów programy i reportaże radiowe, opowiadające o osobach, które dzięki Jezusowi odniosły sukces w walce z nałogiem. Organizujemy spotkania osadzonych z byłymi więźniami, borykającymi się w przeszłości z uzależnieniami, dziś ludźmi Nadziei. Jest to częścią projektu Nowy Początek. W Polsce funkcjonuje 165 Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, gdzie przebywa ponad 80 000 skazanych.

Powodzenie projektu Nowy Początek potwierdza gwałtowny wzrost liczby zakładów karnych, które są zainteresowane programami fundacji. Potrzebę obecności takich materiałów w więziennych radiowęzłach, potwierdzają także nadsyłane opinie odnośnych władz, jak i samych osadzonych. Być może nic innego nie wywiera tak silnego wpływu na życie uzależnionej osoby, jak historia uwolnionego człowieka.  Od roku 2002 liczba jednostek penitencjarnych, regularnie emitujących reportaże Fundacji "Głos Ewangelii", ciągle rośnie i w styczniu 2008 doszła do 147.

Pozytywny wpływ reportaży, pokazujących konkretnych ludzi i ich zmienione życie, zainteresował wielu więziennych psychologów, terapeutów i wychowawców. Coraz częściej jesteśmy proszeni o pozwolenie na używanie materiałów Fundacji (reportaży) w indywidualnej i grupowej terapii, prowadzonej z osadzonymi. Dyrektorzy Zakładów Karnych wyrażają coraz większe zainteresowanie możliwością organizowania spotkań z bohaterami reportaży Fundacji.

 

Kilka refleksji:

"Wyrażając podziękowanie za udostępnienie nam zestawu reportaży, pragniemy podkreślić nasze uznanie dla tej formy oddziaływania na osadzonych. (...) Uważamy, że treść reportaży nosi w sobie wielki potencjał wartości wychowawczo - moralizatorskich, mających bezsprzeczny wpływ na pozytywne kształtowanie się postaw u skazanych. Dziękujemy za podjęcie z naszą jednostką współpracy w krzewieniu wartości moralnych i wychowawczych."

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem

"Audycje wyemitowane przez radiowęzeł w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie zostały dobrze przyjęte przez środowisko osadzonych. Nadesłane materiały wzbogaciły program naszego radiowęzła, a wartości w nich propagowane doskonale korelowały z charakterem prowadzonych w jednostce oddziaływań penitencjarnych. Z tych też względów wyrażam życzenie administracji aresztu kontynuowania współpracy z Państwem na tej płaszczyźnie."

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

"Emitowane reportaże stanowią uzupełnienie prowadzonego w tutejszej jednostce stałego programu edukacyjno - profilaktycznego dla osób tymczasowo aresztowanych i skazanych z problemem alkoholowym, który jest ofertą zakładu dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w związku lub pod wpływem alkoholu, czy podobnie działającego środka. Nasz program, jak co roku, zakłada udzielanie pomocy osobom uzależnionym, poprzez oddziaływania psychokorektywne, psychoedukacyjne, z motywowanie ich do podjęcia dalszego leczenia w specjalistycznych placówkach odwykowych po opuszczeniu Zakładu Karnego. Udostępnione przez Was reportaże stanowią bardzo dobre uzupełnienie naszych działań."

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu

 

"Po wysłuchaniu audycji przedstawionej w radiowęźle postanowiłem napisać kilka słów. Uważam, że tego typu działania są wskazane, mają dobry wpływ na osadzonych. Przypadki przedstawiane w audycji, mają odzwierciedlenie w wielu osobach, które znajdują się w Zakładzie Karnym. Wiele razy spotykałem się z podobnymi ludzkimi problemami. Jednak brakowało im wzorców do naśladowania. Przedstawione osoby w audycji mogą być takimi wzorcami, może ktoś zaczerpnie, jakiś sposób, który pomoże mu w jego życiu"

Jan Wojtczak, Dyrektor Aresztu Śłedczego w Ostrowie Wielkopolskim

 

"Chciałem podzielić się swymi uwagami odnośnie usłyszanego reportażu "Moda na narkotyki". W pewnym sensie trochę utożsamiłem się z bohaterem tego reportażu, ponieważ moje własne życie potoczyło się w podobny sposób - mam na myśli narkotyki. Gdy urodziło się mi pierwsze dziecko byłem bezrobotny, imałem się wszelkich zajęć, jakie tylko się trafiły - robiłem wszystko, by móc utrzymać rodzinę. Zrozpaczony złą sytuacją i problemami z utrzymaniem rodziny, wpadłem w złe towarzystwo, zacząłem popalać marihuanę. Przy okazji odkryłem, że handel na drobną skalę może zapewnić byt mojej żonie i dziecku. W krótkim jednak czasie zostałem zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. Po uchyleniu sankcji wypuszczono mnie na wolność. Byłem tam 5 miesięcy. Ten czas pozwolił mi zrozumieć, że nie tędy droga i nie takiego życia zawsze pragnąłem. Teraz odsiaduję resztę kary, ale już wiem, czego chcę. Pragnę jak najszybciej znaleźć się wśród moich bliskich. W waszej audycji najważniejszym dla mnie jest fakt, że są tacy, którym również udało się zerwać z tym nałogiem. A jeszcze bardziej cieszy to, iż są ludzie, którzy, mimo iż nigdy nie mieli nic wspólnego z narkotykami - są gotowi tym uzależnionym podać pomocną dłoń, aby mogli zawrócić ze złej drogi."

Osadzony

wykonanie: www.nunointeractive.eu