Wkrótkce nowa wersja strony.
Nastąpi automatyczne przekierowanie do aktualności FB – https://www.facebook.com/glosewangelii/
Nowy sklep – https://sklepgospel.pl/

Fundacja Głos Ewangelii - Projekt koOperacja

ROZWAŻANIE DNIA:

"Ewangelia Jana 14: 26-31"

link do rozważań dnia
Zapraszamy do sklepu banner
This text will be replaced

POLECAMY:

» NOWOŚCI WYDAWNICZE SKLEPGOSPEL.PL

"Adwokat ulicy" • Kyle Idleman "Więcej niż fan" • "Metr nad ziemią" • Bear Grylls - "Kurz, pot i łzy. Autobiografia" • "Odważni" DVD • Chip Ingram - "Miłość, seks i trwałe relacje" DVD • "Mateusz Wichary - Najczęstsze pytania o protestanyzm" • więcej  »

This text will be replaced

PROJEKT koOPERACJA

Pragniemy przełamywać dość powszechnie panujące przekonanie, że najważniejsze jest tylko to, co dotyczy nas samych. W tym celu uruchomiony został projekt „koOPERACJA”.

 Kooperacja, czyli współdziałanie, bo chcemy współdziałać z innymi fundacjami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami chrześcijańskimi w pracy na rzecz drugiego człowieka i propagowania chrześcijańskich wartości i stylu życia. Chcielibyśmy zachęcić do współpracy i osobistego zaangażowania jak najszersze grono osób i organizacji. 

Operacja, ponieważ pragniemy zmienić postawy ludzkie z biernych na czynne, które przyniosą konkretne owoce i pomoc. Chcemy podawać rękę tym, którzy potrzebują pomocy, pragniemy również uczyć podawania ręki tych, którzy chcą pomóc, a nie wiedzą jak. 

Liczba organizacji, które obejmujemy projektem stale rośnie, a w chwili obecnej w ramach projektu koOperacja pomagamy :

Fundacji „Jesus Christ Security” w Boguszowie Gorce,

Stowarzyszeniu Dobroczynnemu „Betlejem” (Dom Łazarza w Krakowie), 

Chrześcijańskiej Świetlicy w Zabrzu przy ulicy Buchendwalczyków,

Świetlicy „Fabryka Uśmiechów” w Mysłowicach,

Chrześcijańskiej Misji Społecznej "Teen Challenge Polska",

Ośrodkowi "Nowy Początek" w Warszawie, 

Fundacji "Espa".


Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji "Głos Ewangelii" jest Katarzyna Błędowska. 

wykonanie: www.nunointeractive.eu