Wkrótkce nowa wersja strony.
Nastąpi automatyczne przekierowanie do aktualności FB – https://www.facebook.com/glosewangelii/
Nowy sklep – https://sklepgospel.pl/

Fundacja Głos Ewangelii - koOperacja - Fundacja ESPA

ROZWAŻANIE DNIA:

"Ewangelia Jana 14: 26-31"

link do rozważań dnia
Zapraszamy do sklepu banner

POLECAMY:

» NOWOŚCI WYDAWNICZE SKLEPGOSPEL.PL

"Adwokat ulicy" • Kyle Idleman "Więcej niż fan" • "Metr nad ziemią" • Bear Grylls - "Kurz, pot i łzy. Autobiografia" • "Odważni" DVD • Chip Ingram - "Miłość, seks i trwałe relacje" DVD • "Mateusz Wichary - Najczęstsze pytania o protestanyzm" • więcej  »

This text will be replaced

koOperacja - Fundacja ESPA

Fundacja ESPA edukuje, rozwija, motywuje młode pokolenie do zmiany stylu życia w oparciu o naukę i wartości chrześcijańskie.  

W głównej mierze koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży, jednakże swoimi staraniami w miarę możliwości obejmuje również dorosłych. Poprzez edukację dzieci i młodzieży, fundacja chce kształtować przyszłe pokolenie  ludzi odpowiedzialnych,  wywierających pozytywny wpływ  na otoczenie,  nacechowanych wysokimi wartościami moralnymi i etycznymi. Doceniając  umiejętności  młodych pomaga  im w  odnalezieniu swojego miejsca w świecie. 

Jej celem  jest  wzbudzenie  w młodym  pokoleniu  pasji dla  Jezusa. Poprzez prowadzone w fundacji działania chce motywować  młodzież do zmiany  stylu życia i prowadzić do miejsca  w którym będą  mieli większy  i bardziej strategiczny  wpływ  na  otoczenie.  Założenia  te  fundacja pragnie realizować  poprzez  edukację  zmierzającą  do wszechstronnego rozwoju intelektualnego i duchowego młodego pokolenia.

 

Prowadzone projekty:

1. Przedszkole Gedeon:

Przedszkole "GEDEON" działa od 1 października 2008r. Powstało z myślą o dzieciach w wieku 3-5 lat.

Cele i zadania punktu wynikają z obowiązujących przepisów światowych i dotyczą:

- wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci;

- tworzenia bezpiecznych warunków opieki nad dziećmi;

- współpracy z rodzicami w stosowaniu biblijnych wartości i zasad w wychowywaniu dzieci;

- odkrywaniu i rozwijaniu dziecięcych zainteresowań, uzdolnień, talentów;

http://www.przedszkolegedeon.pl/

 

2. Szkoła na Filipinach

Strona internetowa: http://www.hop-e.pl/


Dane kontaktowe:

Fundacja ESPA 

ul. Złotoryjska 65/3 

59-220 Legnica 

e-mail: espa@fundacjaespa.org 

Strona internetowa: www.fundacjaespa.org 


Nr rachunku bankowego:


Bank Pekao S.A. 42 1240 1473 1111 0010 1165 6123 

NR KRS: 0000060638

wykonanie: www.nunointeractive.eu